یک بسته بندی زیبا با طراحی خلاقانه می‌تواند باعث شود شخصی که اطلاعاتی راجع به محصول ندارد و یا سابقه استفاده از محصول را را نداشته صرفا به خاطر بسته بندی کالا مشتری را ترغیب به خرید آن محصول کند
یک بسته بندی خوب باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

  1. استحکام( در موقعیت های مختلف قابل حمل باشد و آسیبی به آن نرسد)
  2. جاذبه(از نظر طراحی، خاص و متفاوت باشد تا بتواند مشتریان را جذب کند)
  3. ترویج (بتواند در بازار، برند را ترویج داده و به نمایش بیشتر آن کمک کند)
  4. تسهیل تصمیم خرید (مشتریان به راحتی دست به خرید محصول مورد نظر بزنند)
  5. تفکیک (به راحتی قابل تفکیک با طرح های رقبا باشد)

یک بسته بندی مناسب باید بتواند در قالب یک پکیج کامل با رعایت همه این موارد، به بازار و مشتریان عرضه شود