بسته بندی محصولات، علی رغم هزینه های زیاد آنها ضروری است؛ زیرا مزایای بسیاری برای تولید کننده، خرده فروش و مصرف کننده نهایی دارد. مزیت اصلی بسته بندی اطلاعاتی است که به مصرف کننده منتقل می کند؛ مانند دستورالعمل مصرف، مواد استفاده شده در ترکیب محصول، نشانه استاندارد و موارد دیگری که طبق ضوابط قانونی یا تجاری، باید روی بسته بندی ها نوشته شود.
از جمله مزایای مهم بسته بندی شناخته شدن محصول است.یک بسته بندی مناسب و با کیفیت در مرحله اول وظیفه محافظت از محصول را دارد و در مرحله دوم بحث تبلیغات محصول را به عهده میگیرد که یکی ازمهم ترین اصل های جذب مشتریان و فروش کالا میباشد.
امیدواریم مطالب ذکر شده برای تولید کنندگان ایران عزیزمان مفید واقع شده باشد.