مدیریت هزینه کارتن بسته بندی

در عصر امروز رقابت بین تمام عرصه های تجاری وجود دارد.برای اینکه بتوانیم در این رقابت در جلو صف حرکت کنیم نیاز داریم تا قیمت محصولات تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش دهیم.صرفا قرار نیست که از قیمت جنس تولیدی خود بکاهیم.
تمام تولیدی هایی که برای اجناس تولیدی خود از کارتن بسته بندی استفاده میکنند یکی از روش های کاهش قیمت بهای تمام شده محصول خود را مدیریت هزینه بسته بندی محصول میدانند.
اول از همه اینکه نباید فراموش کنیم که یک بسته بندی مناسب چه مزایایی دارد.
از جمله مزایای بسته بندی مناسب سلامت محصول در حمل و نقل ان میباشد و مورد بعدی که از اهمیت بالایی برخوردار است معرفی کالا و تبلیغات کالای شما است.
پس با توجه به ویژگی هایی که یک بسته بندی مناسب میتواند برای محصول ما داشته باشد را نباید فراموش کرد.

بخش اول: طراحی مناسب جعبه و کارتن

یکی از اولین راه های معرفی کالابسته بندی ان محصول میباشد چون در نگاه نخست اولین چیزی که به چشم میخورد بسته بندی محصول است.
اما میتوان با شناخت کامل محصول ابعاد و شکل هندسی بسته بندی محصول را به طرز صحیح انتخاب کرد و باعث کاهش هزینه های بسته بندی شد.

بخش دوم: مدیریت هزینه های حمل کالای بسته بندی

عموما هزینه هایی که مرتبط با حمل و نقل میباشد را در دو بخش بررسی میکنند

  1. هزینه حمل کارتن و جعبه و…به تولیدی
  2. هزینه حمل محصول بسته بندی شده از تولیدی

برای هزینه حمل مورد اول بایدبگوییم که شرکت و تولید کننده ای را انتخاب کنیم که مسافت کم تری با شما داشته باشد.و دوم اینکه قیمت محصول ان نسبت به رقبا ارزنده تر باشد.و برای هزینه حمل مورد دوم باید بگوییم:بیشترین تعداد محصولی را که میتوانیم در وسیله حمل و نقل مرتبط جای دهیم تا هزینه کمتری برای ارسال محصول خود متقبل شوید.
امیدواریم مطالب بیان شده پرکاربرد واقع شده باشد.