• خط ورق سازی لنگستون امریکایی با ظرفیت تولید روزانه ۸۰.۰۰۰ متر ورق ۵ لایه و ۳ لایه با فلوت C ,  E B ,
  • دستگاه چاپ و فلکسو چهار رنگ
  • دستگاه چاپ و فلکسو ۳ رنگ فول اتومات KL تایوان
  • دستگاه چاپ افست ۱۰۰*۱۴۰ پلانتا آلمان ۵ رنگ
  • دستگاه لمینت فول اتومات ۱۰۰*۱۴۰
  • دایکات تخت تا ابعاد ۱۶۰*۱۱۰